QUY ĐỊNH ĐỔI HÀNG

  • Đối với các loại bút bi, bút dạ bi chúng tôi hỗ trợ đổi trả hàng trong vòng 1 ngày.
  • Đối với bút máy đã bơm mực chúng tôi không chấp nhận đổi trả hàng.
  • Không áp dụng đổi trả hàng với các mặt hàng phụ kiện : mực, sổ tay...

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Đối với các sản phẩm lỗi do nhà sản xuất :

  • Trong vòng 24h sau khi mua hàng, nếu sản phẩm phát sinh lỗi và chúng tôi kiểm tra đúng lỗi do nhà sản xuất, không có dấu hiệu tác động của ngoại lực hoặc bị cạy mở thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đổi sản phẩm tương tự hoặc tương ứng với giá tiền. Chi phí vận chuyển đổi trả hàng sẽ do chúng tôi trả.
  • Sau 24h kể từ khi nhận hàng, chúng tôi sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

Đối với sản phẩm phát sinh lỗi do người dùng : chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa chữa với mức chi phí thấp nhất (tham khảo phần Dịch vụ).